iStock_000005147464Medium

Telepraca coraz popularniejsza

Wiele osób uważa, że praca w domu to nie praca. Są jednak tacy, którzy widzą plusy tego rozwiązania. Telepraca, gdyż o niej mowa, jest popularną formą, która pozwala nie tylko pogodzić życie zawodowe z rodzinnym, ale również ciąć koszty utrzymania biura. Zanim jednak zdecydujesz się na takie wykonywanie pracy, sprawdź swoje prawa i obowiązki.

iStock_000003192515XSmall

Kiedy dostaniesz odzież i obuwie robocze?

Zagadnienie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zostało uregulowane w Kodeksie pracy. Nie wszystkim pracownikom pracodawca będzie musiał środki te zapewnić. Dowiedz się, kiedy będą przysługiwały Tobie! Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pracodawca jest zobowiązany „dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku…

odpoczynek

Pracownik ma prawo do odpoczynku

Każdy pracownik ma prawo do odpoczynku. Gwarantują mu do zarówno zapisy uregulowane w Konstytucji, jak również Kodeksie pracy. Kiedy zatrudniony będzie odpoczywał? Jakie obowiązki w tej sferze ma pracodawca? Zgodnie z art. 14 Kodeksu pracy: „Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o prawie czasu pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych”.…

iStock_000002626367Small

Zatrudnianie młodocianych?

Kodeks pracy reguluje przyjmowanie do pracy osób młodocianych. Jakie są formy ich zatrudniania? W jaki sposób rozlicza się ich z pracy i uprawnia do urlopu? I wreszcie, czy pracodawca ma obowiązek chronić niepełnoletnich, którzy świadczą pracę na jego rzecz? Fundamentalną kwestią jest zdefiniowanie pracownika młodocianego. W tym wypadku warto wskazać, że zgodnie z art. 190…

Smiling students

Jak motywować pracowników?

Odpowiednia motywacja jest kluczem do sukcesu i skutecznie zapobiega wypaleniu zawodowemu. I choć ustawodawca w żaden sposób nie obliguje pracowników do takiego działania, to warto podkreślić, że wprowadzenie zdrowej konkurencji lub też motywowanie pracowników może przynieść jedynie korzyści. Na jakie metody warto postawić? Sposobów motywowania pracowników jest całe mnóstwo. Warto jednak zwrócić uwagę, że część…

iStock_000004796747XSmall

Wypadek w pracy? Sprawdź, co się Tobie należy!

Kodeks pracy dokładnie wskazuje, jak powinien postępować zarówno pracownik, który uległ wypadkowi, jak i pracodawca. Sprawdź, jakie zdarzenia zrównane są z wypadkami w pracy i dowiedz się, kiedy będzie należało się Tobie odszkodowanie! Nie we wszystkich przypadkach możesz bowiem liczyć na taką samą rekompensatę. Świadczenie pracy w firmie niesie za sobą ryzyko. Każdy z pracowników…

iStock_000008064630Small

Profilaktyczna ochrona zdrowia w zakładzie pracy

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest dbanie o zdrowie i życie pracowników. Motywowane jest to zarówno prawidłowym działaniem zakładu pracy, jak i ochroną samych zatrudnionych, którzy swoją pracą budują firmę. Co warto wiedzieć o badaniach, które muszą przechodzić pracownicy? Wśród kanonu obowiązków pracodawcy ustawodawca zapisał również ocenianie ryzyka zawodowego. W tym zakresie zatrudniający jest zobowiązany…

praca5

Kto może być pracodawcą?

Wysyłając dokumenty aplikacyjne większość kandydatów nie zważa na to, kim jest pracodawca. W ten sposób może okazać się, że CV lub też list motywacyjny nie trafią do zatrudniającego. Zanim zatem klikniesz „wyślij”, zapoznaj się z jednolitą definicją pracodawcy, jaką ustawodawca wprowadził do Kodeksu pracy. Definicja pracodawcy została uregulowana w art. 3 Kodeksu pracy. Zgodnie z…